Forslagspakke om ungdomsrækker vakte debatlysten

20 forslag var til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde den 6. januar i Herning. 4 forslag faldt, 2 blev trukket og de øvrige blev stemt igennem.

Foto: Sidsel Reitz Krarup

En række forslag gik blankt igennem afstemningen, men debatten blomstrede også lystigt (foto: Sidsel Reitz Krarup).
En ungdomsforslagspakke vækkede for alvor debatlysten, som generelt var velvoksen ved DBU Jyllands delegeretmøde lørdag den 6. januar i Herning Kongrescenter.

I behandlingen af de 20 forslag var de 180 stemmeberettigede nemlig flittigt på talerstolen.

Mere fleksibel stemmeret til delegeretmøde


Efter en længere debat og en skriftlig afstemning ad to omgange besluttede delegeretforsamlingen at gøre stemmeretten på delegeretmødet mindre afhængig af deltagelse i et forudgående regionalt årsmøde. Det bliver nemlig herefter muligt at ansøge om dispensation, således at hvis man ikke har haft mulighed for at deltage i det regionale årsmøde, kan man via en dispensationsansøgning (inden det regionale årsmøde) bibeholde sin stemmeret til det efterfølgende delegeretmøde.

Holger Jørgensen fra Høje Kolstrup 81 plæderede ligesom Lars W. Knudsen, Randers Freja og Jan Hansen, Glejbjerg SF for det vedtagne forslag med modspil fra Lars Olesen, DBU Jyllands bestyrelse og Poul Overgaard, DBU Jylland Region 2's bestyrelse, som forgæves motiverede et mere vidtgående forslag om at gøre uafhængigheden endnu større.

Du kan finde den samlede oversigt over forslag her.

Sådan gik det samtlige forslag:

Sådan stemte klubberne
Nr. Emne Ja Nej Bemærkning
1 Behandling af forslag på årsmøderne
Ja Enstemmigt vedtaget
2a Stemmeret på delegeretmødet
83 93 Flertal imod
2b Stemmeret på delegeretmødet 133
Vedtaget
3 Fællesturnering med DBU Fyn
Ja
Enstemmigt vedtaget
4 Herresenior fra 15 år


Forslaget trukket
5 Supplerende spilletilladelse tidsfæstelse
Ja
Enstemmigt vedtaget
6 Nedrykning af spillere

Nej Enstemmigt forkastet
7 28 dages-reglen
Ja
Enstemmigt vedtaget
8 Ekstra spiller på banen
123
Vedtaget
9 Disiciplinære forhold vedr. holdkort
Nej Enstemmigt forkastet
10 Ekstraordinær indplacering efter ansøgning
163
Vedtaget
11a Indplacering fra U16 til U17
128
Vedtaget
11b Dobbeltårgang U17
43
Forkastet
12 DBU Jyllands Pokalturnering Ja
Enstemmigt vedtaget
13 Kvalifikationskamp i JS1 Ja
Enstemmigt vedtaget
14 Overførsel af points efterår-forår JS/JS1
Ja
Enstemmigt vedtaget
15 Brug af yngre spillere i bedste M+32-række
Ja
Enstemmigt vedtaget
16 Supplerende spilletilladelse senior

Forslaget trukket
17 Princip-erklæring 160   Vedtaget
18 Redaktionelle ændringer
Ja
  Enstemmigt vedtaget
19 Redaktionelle ændringer
Ja   Enstemmigt vedtaget
20 Redaktionelle ændringer
Ja   Enstemmigt vedtaget
Af: Ina Tofterup, DBU Jylland Kommunikation - 06. januar 2018, 16:30

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første