Aarhusianske klubber har godt tag i nydanske drenge

En opgørelse fra DBU Jylland viser, at drenge med ikke-vestlig baggrund forholdsmæssigt er næsten lige så kraftigt repræsenteret i de aarhusianske fodboldklubber som drenge med etnisk dansk baggrund.Hvordan får vi børn og unge med ikke-vestlig baggrund ind i idrætsforeningerne?

Det spørgsmål har fodboldklubberne i Aarhus efter alt at dømme fundet svaret på.

DBU Jylland har sammenkørt medlemsstatistikken for de aarhusianske fodboldklubber med en opgørelse over drenge i alderen 5 til 18 år bosat i Aarhus Kommune. Konklusionerne peger i retning af, at drenge med ikke-vestlig baggrund forholdsmæssigt er næsten lige så stærkt repræsenteret i de aarhusianske fodboldklubber som drenge med etnisk dansk baggrund.

Ca. 36,5 procent af drengene med ikke-vestlig baggrund i alderen 5-18 år bosat i Aarhus Kommune er medlem af en aarhusiansk fodboldklub, mens tallet for drenge med etnisk dansk baggrund er ca. 40,4 procent.

Imponerende tal

Det skal understreges, at der en vis usikkerhed forbundet med tallene, idet baggrunden som ”ikke-vestlig” i hver enkelt tilfælde bygger på en konkret og manuel vurdering – foretaget på baggrund af en gennemgang af drengene ud fra bopæl og navn.

DBU Jyllands formand, Bent Clausen, hæfter sig trods den statistiske usikkerhed ved den afgørende rolle, som fodboldklubbernes frivillige spiller for integrationen:

- Tendensen er i mine øjne tydelig nok, og jeg finder tallene absolut imponerende. De siger noget om den stille og ofte anonyme, men helt utrolig værdifulde indsats, som fodboldklubbernes frivillige trænere og ledere yder i dagligdagen. Det her handler ikke om hurtige og smarte projekter, men om det arbejde, der i regi af foreningslivet, ydes dag efter dag og uge efter uge for en masse børn og unge – med vidt forskellig baggrund. Tallene siger i høj grad noget om foreningslivets rummelighed og råstyrke, men samtidig mener jeg også, at de understreger vigtigheden af, at foreningslivet ikke mindst fra kommunal side tages alvorligt og sikres gode vilkår, f.eks. i form af gode støtteordninger og attraktive faciliteter, siger Bent Clausen.

Overset integrationssucces


Preben Astrup er integrationskonsulent i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Han har i årevis arbejdet med integrationsarbejde i foreningslivet – bl.a. i regi af Get 2Sport, der er den overordnede ramme for DIF’s arbejde med at styrke de frivilliges vilkår og muligheder for at drive idrætsforening i de mest udsatte boligområder i Danmark.

Han hæfter sig også ved, at drengene med ikke-vestlig baggrund i høj grad bevæger sig ud af de såkaldte udsatte boligområder for at spille fodbold i en klub beliggende et andet sted i Aarhus:

- Disse tal er helt enestående i forhold til, hvad vi ellers har set. Jeg siger ofte, at fodbolden er den største, men også den mest oversete integrationssucces overhovedet. Men jeg skal også understrege, at de frivilliges engagement og motivation er helt afgørende, hvis denne tendens skal fortsætte. Det letteste i verden er at skræmme frivillige væk. Derfor skal vi passe utrolig godt på dem. Og det kræver, at vi fra alle sider støtter op om foreningerne i den daglige drift, forklarer Preben Astrup.

Sådan har vi gjort:

Medlemstallene stammer fra DBU Jyllands database, hvor det fremgår, hvor mange der spiller fodbold under fodboldklubberne i Aarhus, hvor gamle de er, hvor de bor og hvad de hedder (og på baggrund heraf har vi skønnet, hvorvidt hver enkelt har en såkaldt ikke vestlig baggrund eller en etnisk dansk baggrund – med den usikkerhed som er indbygget heri).

Drengene er i alderen fra 5 til 18 år, og tallene er fra ultimo 2015.
I Aarhus Kommune er der registreret ca. 9150 drenge mellem 5 og 18 år, der er medlem af en fodboldklub under DBU Jylland.

I Aarhus Kommune findes der ca. 7500 børn mellem 5 og 18 år med ikke-vestlig baggrund – således ca. 3750 drenge.
Af de 9150 drenge der spiller fodbold i regi af DBU Jylland i en aarhusiansk fodboldklub har ca. 1369 en ikke-vestlig baggrund. Hvis dette tal holdes op imod de ca. 3750 drenge, svarer det til, at 36,5 procent af de 5-18 årige drenge med en ikke-vestlig baggrund i Aarhus Kommune er medlem af en aarhusiansk fodboldklub.

I Aarhus Kommune findes der ca. 19.250 drenge mellem 5 og 18 år med etnisk dansk baggrund.
Der er ca. 7.781 (9150 – 1369) drenge mellem 5 og 18 år, der spiller fodbold i regi af DBU Jylland i en aarhusiansk fodboldklub. Hvis dette tal holdes op imod de 19.250 drenge, svarer det til, at ca. 40,4 procent af de 5-18 årige drenge med en dansk baggrund i Aarhus Kommune er medlem af en aarhusiansk fodboldklub.

Vores tal viser samtidig, at forholdsvis mange af drengene med ikke-vestlig baggrund, som bor i en af de såkaldte udsatte boligområder, i meget stor stil spiller fodbold i en klub udenfor disse boligområder.

Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation - 05. januar 2018, 09:21

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første