Indkaldelse til delegeretmødet 2019

Lørdag den 5. januar slår MCH Herning Kongrescenter dørene op til 2019-udgaven af DBU Jyllands delegeretmøde. Repræsentanter fra de jyske fodboldklubber kan tilmelde sig til og med den 2. januar.Ønsker din klub indflydelse på den fremtidige udvikling i jysk fodbold?

Så handler det om at være til stede, når DBU Jylland jf. § 8 i unionens love indkalder til delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag d. 5. januar 2019.

Tilmelding kan ske her (BEMÆRK: eksternt link).

Selve delegeretmødet begynder denne gang kl. 11.00. Forinden kan man lade sig inspirere af forskellige foredrag og workshops – bl.a. om det gode fodboldmiljø, frivillighed, klubbernes digitale muligheder, samarbejdet med kommunerne og hvordan man får skabt en uddannelseskultur i sin klub.

Modulerne afvikles fra kl. 9.45 til 11.00, og man kan frit vælge blandt de seks forskellige moduler.

Man kan også selv afgøre, om man vil deltage hele dagen – eller udelukkende om formiddagen eller om eftermiddagen.

På vores tema på hjemmesiden kan man finde meget mere om delegeretmødet. Bl.a. det præcise program. Vi opdaterer løbende temaet med informationer og materiale.

Endelig behandling af forslag

På delegeretmødet skal de jyske klubber bl.a. tage endelig stilling til den samlede forslagspakke, som består af knap 30 forslag.

Alle forslag er blevet drøftet på de regionale årsmøder i november, men for at kunne træde endeligt i kraft, skal de have opbakning af de jyske klubber på delegeretmødet.

Forslagspakken vil i sin fulde ordlyd blive offentliggjort her på hjemmesiden senest den 15. december.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelse
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Orientering om forslag til FLU og DBU
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af økonomiansvarlig
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af appeludvalg
11. Valg af disciplinærudvalg
12. Valg af indtil 3 revisorer, hvoraf én skal være registreret/statsautoriseret
13. Eventuelt

Nærmere oplysninger om kandidater til valgene, beretning m.v. vil blive offentliggjort her på hjemmesiden inden jul.

Det er også muligt at benytte sig af tilbuddet om deltagelse i DBU Jyllands nytårskur fredag aften før delegeretmødet, hvor man kan møde tidligere landsholdsspiller og nyudnævnt fodbolddirektør i DBU, Peter Møller.

Stemme- og taleret

Alle DBU Jyllands medlemsklubber er velkomne til at deltage på delegeretmødet, men kun klubber, som har deltaget på regionernes årsmøder i november, eller som har fået dispensation, fordi de har været forhindret i at deltage i årsmødet, har stemmeret på delegeretmødet.

Hver forening kan sende højest to deltagere med stemme- og taleret, men må i øvrigt være repræsenteret med et ubegrænset antal deltagere.
De stemmeberettigede skal senest den 1. december være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.


Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation - 04. december 2018, 11:42