Fredag er sidste frist for forslag

Skal ungdomsturneringerne laves om? Eller hvad med senior-rækkerne? Årsmøde-tiden nærmer sig, og fredag den 15. september er sidste frist, hvis man som klub ønsker at fremsætte forslag til ændringer af DBU Jyllands love, reglement eller turneringsbestemmelser.

Ny samarbejdsaftale giver flere midler til jysk breddefodbold - flash

Fredag er sidste frist, hvis man som klub ønsker at foreslå ændringer af DBU Jyllands love, turneringsreglement og turneringsbestemmelser.

I hvert fald hvis ændringerne skal være gældende allerede fra 2018.

Og det er vigtigt at understrege, at alle DBU Jyllands medlemsklubber har mulighed for at benytte sig af muligheden - store som små.

De forskellige forslag skal blot være os i hænde senest på fredag den 15. september, så vil de blive behandlet på regionernes årsmøder i november.

De første tre klubber har allerede indsendt forslag, ligesom det også ligger klart, at der kommer forslag fra DBU Jylland.

Krav til et forslag

Der er blot nogle få formelle krav, som skal være opfyldt for at et forslag kan behandles på årsmøderne.

• En forslags-formulering
• En henvisning til relevante paragraffer i DBU Jyllands love, turneringsreglement eller turneringsbestemmelser.
• En begrundelse for at fremsætte forslaget

Hvis et forslag får opbakning fra de øvrige klubber på de regionale årsmøder i november, bæres det automatisk videre til DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2018, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted.

DBU Jyllands administration står naturligvis også til rådighed med rådgivning og hjælp til klubberne i forbindelse med den praktiske udarbejdelse af forslagene.

Man kan også allerede nu tilmelde sig årsmøderne i DBU Jyllands fire regioner.Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation - 12. september 2017, 15:30

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første