Reformer i breddefodbolden?

DBU Jylland og de øvrige fem lokalunioner i dansk fodbold har siden 2015 set nærmere på mulighederne for reformer af breddefodboldens struktur. På regionernes årsmøder vil klubberne blive bedt om at give opbakning til den videre proces.

DBU Jylland holder ferielukket - juni 2011 - flash

Hvordan skal breddefodboldens fremtidige organisatoriske struktur se ud?

Det spørgsmål har DBU Jylland og de øvrige fem lokalunioner i dansk fodbold arbejdet med siden 2015, hvor en reformproces blev indledt med indgåelse af ny samarbejdsaftale med DBU.

På DBU Jyllands regionale årsmøder her i november vil de jyske klubber blive bedt om at give opbakning til næste skridt i processen, skitseret i en såkaldt principerklæring, som også forelægges på de øvrige lokalunioners kommende delegeretmøder og repræsentantskabsmøder.

Klubbernes afgørelse

- Det er helt afgørende for os, at alle principielle forhold i denne proces forelægges klubberne, siger DBU Jyllands formand, Bent Clausen.

- Derfor vil ethvert konkret forslag til en ny og anderledes organisering af breddefodbolden naturligvis skulle forbi både de regionale årsmøder og delegeretmødet – og vedtages af de jyske fodboldklubber, inden DBU Jylland kan sige ja til noget som helst. Hvis vi får opbakning til principerklæringen, er det udelukkende en accept til at fortsætte sonderingerne, drøftelserne og udarbejdelse af oplæg, forklarer han.

Stigende krav

Bent Clausen mener, at det er nødvendigt at se på breddefodboldens organisering, fordi kravene til en moderne lokalunion udvikler sig løbende og medfører stigende krav til såvel de politiske ledelser som til de administrative enheder.

- Vi har behov for, at breddefodboldens struktur er moderne og tidssvarende, såvel administrativt, fagligt som politisk. Vi er alle enige om, at lokal forankring og klubnær service er afgørende, men det er også vigtigt at vi har en struktur, som i endnu højere grad fremstår som breddefodboldens stærke talerør og en professionel samarbejdspartner i relation til DBU, Divisionsforeningerne samt øvrige interessenter og samarbejdspartnere, siger Bent Clausen.

Samarbejde eller reform?

Det nuværende samarbejde mellem de seks lokalunioner er blevet intensiveret på en lang række områder i de seneste år, men stadig med det udgangspunkt, at der er tale om seks selvstændige politiske, administrative og juridiske enheder.

Dette udgør ikke et selvstændigt problem, men kan opleves som både tungt og bureaukratisk for både lokalunionerne selv, samarbejdspartnere og klubber.

- I sidste ende er det afgørende, at vi kan understøtte klubberne og breddefodboldens udvikling bedst muligt, og hvis vi kan finde en model, hvor vi kan skabe mere værdi for vores klubber end i dag, så er vi efter min opfattelse også forpligtet til at se i den retning, siger Bent Clausen.

Principerklæringen vil blive fremlagt for klubberne på de fire regionale årsmøder. Du kan også finde den her (PowerPoint-dokument).

.

Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation - 10. november 2017, 13:05

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første