Her er forslagene til årsmøderne

Skal drenge kunne spille seniorfodbold allerede som 15-årige? Skal et ikke udfyldt holdkort medføre tabt kamp? Og skal de to-årige årgange i børne- og ungdomsrækkerne genindføres? Det er nogle af de spørgsmål, som de jyske klubber skal forholde sig til på regionernes årsmøder senere på måneden.

foto: LLN Press

Der er både væsentlige og principielle temaer på dagsordenen, når DBU Jyllands fire regioner samler de jyske fodboldklubber til årsmøder senere i denne måned.

I alt 18 forslag til ændringer af DBU Jyllands reglementer og love skal der tages stilling til.

Ni er indsendt af de jyske klubber, og ni kommer fra DBU Jylland.

Sammenlignet med 2016 er mængden af forslag stort set status quo, og som altid er der mange forskellige temaer og problemstillinger repræsenteret i den samlede pakke. 

Ikke udfyldt holdkort = tabt kamp?


Blandt andet foreslår Brande IFs at genindføre to-årige aldersinddelinger i de ældste børne- og ungdomsrækker for både drenge og piger.

Ørslevkloster IF foreslår, at drenge skal kunne spille seniorfodbold som 15-årige. I dag er grænsen 16 år.

Mou IF ønsker, at DBU Jyllnd fremover skal taberdømme et hold på grund af manglende eller forkert udfyldt holdkort.

Og Erritsø GIF foreslår, at det i alle kampe i ungdoms 8:8 og ungdoms 11:11 rækker bliver tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. I dag omfatter reglen kun laveste niveau.

Ny model for U16 og U17 Drenge?

Hele problemstillingen omkring U16 og U17 Drenge-rækkerne bliver også et tema på årets regionale årsmøder.

DBU Jylland lovede på delegeretmødet tilbage i januar, at Ungdomsudvalget ville se på de forskellige udfordringer i den nuværende turneringsstruktur.

Det skete i første omgang via fire debatmøder i foråret, hvor der ikke var nogle klare signaler fra de jyske klubber omkring en ændret turneringsmodel for U-16/U-17 drengene. Derfor har DBU Jylland valgt at fremsætte to forskellige muligheder på de regionale årsmøder.

Enten at den automatiske indplacering fra U16 til U17 bortfalder, og at U17 øverste niveau bliver en tilmeldingsrække. Eller at U16 Drenge-rækken udgår og at U17 Drenge gøres til en to-årig årgang.

Ny form på årsmøderne?

En arbejdsgruppe under DBU Jylland, bestående af såvel interne ledere som klub-repræsentanter, har i løbet af 2017 set nærmere på rammerne for og formen på DBU Jyllands årsmøder og delegeretmøde.

Det har resulteret i foreløbig to forslag til ændringer af årsmøderne.

For det første, at der ikke skal stemmes om forslagene på de regionale årsmøder, og for det andet at det ikke længere skal være et krav, at man har deltaget på det regionale årsmøde for at have stemmeret på delegeretmødet.

Det første forslag har til hensigt at sætte mere fokus på selve belysningen af forslagene og debatten på årsmøderne – og ikke så meget selve afstemningen, mens det andet forhåbentlig kan være med til at give flere deltagere på delegeretmødet.

Du kan finde samtlige forslag i deres fulde ordlyd herunder.

Forslagene til årsmøderne
Forslag Indhold
Nr. 1 Behandling af forslag på årsmøderne
Nr. 2 Stemmeret på delegeretmødet
Nr. 3 Fællesturnering med DBU Fyn
Nr. 4 Herresenior fra 15 år
Nr. 5 Klassedispensation i laveste niveauer
Nr. 6 Supplerende spilletilladelse tidsfæstelse
Nr. 7 Supplerende spilletilladelse senior
Nr. 8 Nedrykning af spillere
Nr. 9 28-dagsreglen
Nr. 10 Ekstra spiller på banen
Nr. 11 Disciplinære forhold vedr. holdkort
Nr. 12a Dobbeltårgange U10-U12-U14-U16
Nr. 12b Ekstraordinær indplacering efter ansøgning
Nr. 13a Indplacering fra U16 til U17
Nr. 13b Dobbeltårgang U17
Nr. 14 DBU Jyllands Pokalturnering
Nr. 15 Overførsel af points efterår-forår JS/JS1
Nr. 16 Kvalifikationskamp i JS1
Nr. 17 Brug af yngre spillere i bedste M+32-række
Nr. 18 Redaktionelle ændringer

Se forslagene i deres fulde ordlyd her.

Tilmelding til årsmøderne

Hvis du og din klub ønsker indflydelse på forslagenes skæbne, er det vigtigt at deltage i din regions årsmøde.

Du tilmelder dig her.

Samme sted finder du den foreløbige deltagerliste for hvert af årsmøderne.

Sådan er den demokratiske proces

Et forslag behandles og debatteres først på de regionale årsmøder i november. Såfremt der er opbakning fra klubberne til forslaget her, bringes det videre til endelig behandling – og eventuel vedtagelse på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted lørdag den 6. januar 2018 i Herning.

Tidspunkt og sted for årsmøderne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og FLU’s repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således:

DBU Jylland Region 1

Tirsdag den 28. november
Aalborg Portland Arena
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 2
Mandag den 20. november
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 3
Torsdag den 16. november
Hotel Pejsegården
Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 4
Onsdag den 22. november
Rødding Centret
Søndergyden 15, 6630 Rødding
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

Læs også:

Regionale årsmøder 2017Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation - 01. november 2017, 11:57

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første