Bliv klogere på forslagene om U16 og U17 Drenge

DBU Jylland fremsætter på regionernes årsmøder to forslag vedrørende U16 Drenge- og U17 Drenge-årgangene. Her kan du blive klogere på fordele og ulemper i de to forslag.DBU Jylland Ungdom tilkendegav på seneste delegeretmøde, at udvalget ville se på de udfordringer, der er konstateret i nuværende turneringsstruktur dækkende årgangene U16 og U17.

Med baggrund i fire debatmøder i foråret, hvor der ikke var nogle klare signaler fra de jyske klubber omkring den ønskede turneringsmodel for U16/U17 Drenge, har DBU Jylland Ungdom valgt at fremsætte to forslag til de regionale årsmøder.

DBU Jylland Ungdom ønsker at få en god debat om de to forslag, hvor det også bør nævnes, at et flertal af DBU Jyllands ungdomsudvalg anbefaler de jyske klubber at stemme for forslag 13a.

Forslag 13a:

U17 Drenge bliver fremover en ansøgningsrække på øverste niveau, medens der bliver fri tilmelding i niveau 2 og 3.

U17 Drenge Liga 1: ansøgningsrække med 24 hold
U17 Drenge Liga 2: fri tilmelding – kvalifikationspulje med op til 6 hold
U17 Drenge Liga 3: fri tilmelding – kvalifikationspulje med op til 6 hold

Afvikling:
- U17 Drenge Liga 1 inddeles holdene i 3 puljer à 8 hold – i efteråret spilles dobbeltturnering – ombrydning i vinterpausen.
- U17 Drenge Liga 2 og 3 spiller i efteråret først en kvalifikationsturnering med 5 kampe til hvert hold.
- Derefter foretages ombrydning til U17 Liga 2 og U17 Liga 3
- Ombrydningen laves således, at ca. 2/5 får plads i U17 Liga 2 og ca. 3/5 i U17 Liga 3.
- Ombrydning igen i vinterpausen

Konsekvens:
U16 Drenge fortsætter uændret – det vil sige, at resultaterne for U15 Drenge afgør holdets indplacering i U16
U17 Drenge afvikles uafhængig af U-16 Drenge – den nuværende automatiske indplacering fra U16 til U17 forsvinder.

Forslag 13b:

U17 Drenge bliver 2-årig årgangsrække.

U17 Drenge Liga 1: ansøgningsrække med 32 hold.
U17 Drenge Liga 2: fri tilmelding
U17 Drenge Liga 3: fri tilmelding
U17 Drenge Liga 4: fri tilmelding

Afvikling:
DBU Jylland Ungdom sikrer bedst mulig afvikling og ombrydning under hensyntagen til antal tilmeldte hold og geografiske forhold

Konsekvens:
U16 Drenge rækken nedlægges

Fordele og ulemper ved de to forslag:

Her følger nogle forhold og overvejelser, som klubberne kan tage med i deres betragtninger omkring de to forslag.

Fordele Ulemper
Forslag 13a 
Årgangsdelt   
Fri tilmelding i U17 Drenge. Den automatiske indplacering fra U16 til U17 er fjernet.

Færre hold i hhv. U16 og U17 sammenholdt med 2-årig U17 kan betyde længere kørselsafstande 

(kan dog reguleres ved antal niveauer).
Fleksibilitet, således at den enkelte klub kan tage stilling til, hvorvidt man ønsker at stille med hold i U16, U17 eller i begge rækker.
En velfungerende U16 række bevares.
Forslag 13b 
2-årig årgang
           
Flere klubber vurderes at kunne stille 11-mandshold i U16/U17 Drenge, når de spiller sammen. Årgangen får en aldersspredning på op til 2,5 år.
Flere hold i de enkelte rækker (når to rækker slås sammen) kan medføre kortere kørselsafstande. En velfungerende U16 årgang med 225 hold nedlægges.
Medfører færre tilmeldte hold samlet set på U16/U17 årgangene.
U15 Drenge har ikke en automatisk indplacering at spille frem imod. Det reducerer den sportslige værdi af U15 Drengerækken.
Svært for klubberne at tilmelde hold på det rette niveau når klubberne slår to årgange sammen. Det kan medføre store niveauforskelle og ”skæve” resultater.


Udviklingen i antal U16- og U17 hold

Holdstatistik
Efterår 2017 Efterår 2016 Efterår 2015 Efterår 2014 (*) Efterår 2013  Efterår 2012 Efterår 2011 
U17 126 137 171 169


U16 195 203 204 192      
I alt 321 340 375 361 338 351 324

(*) *Årgangsrækkerne blev indført til efterårssæsonen 2014.Af: DBU Jylland Ungdom og DBU Jylland Kommunikation - 09. november 2017, 13:14

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første