Indkaldelse til delegeretmødet

Lørdag den 6. januar slår MCH Herning Kongrescenter dørene op til 2018-udgaven af DBU Jyllands delegeretmøde. Repræsentanter fra de jyske fodboldklubber kan tilmelde sig til og med den 2. januar.
Ønsker din klub indflydelse på den fremtidige udvikling i jysk fodbold?

Så handler det om at være til stede, når DBU Jylland jf. § 8 i unionens love indkalder til delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag d. 6. januar 2018.

Der er åbent for tilmelding her.

Som noget helt nyt begynder delegeretmødet først kl. 13.00. Om formiddagen kan man til gengæld lade sig inspirere af forskellige foredrag og workshops – bl.a. om det gode fodboldmiljø, pige- og kvindefodbold, e-sport, fodboldens IT-muligheder og opstart af nye årgange.

Modulerne afvikles fra kl. 9.40 til 11.50, og man kan frit udvælge to af de i alt seks forskellige moduler.

Man kan også selv afgøre, om man vil deltage hele dagen – eller udelukkende om formiddagen eller om eftermiddagen.

På vores tema på hjemmesiden kan man finde meget mere om delegeretmødet. Bl.a. det præcise program. Vi opdaterer løbende temaet med informationer og materiale.

Endelig behandling af forslag

På delegeretmødet skal de jyske klubber bl.a. tage endelig stilling til den samlede forslagspakke, som består af knap 20 forslag.

Ørslevkloster IF foreslår, at drenge skal kunne spille seniorfodbold som 15-årige. I dag er grænsen 16 år.

Mou IF ønsker, at DBU Jylland fremover skal taberdømme et hold på grund af manglende eller forkert udfyldt holdkort.

Og Erritsø GIF foreslår, at det i alle kampe i ungdoms 8:8 og ungdoms 11:11 rækker bliver tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. I dag omfatter reglen kun laveste niveau.

Endelig skal delegeretforsamlingen også tage stilling til problemstillingen omkring U16 og U17 Drenge-rækkerne.

Alle forslag er blevet drøftet på de regionale årsmøder i november, men for at kunne træde endeligt i kraft, skal de have opbakning af de jyske klubber på delegeretmødet.

Forslagspakken vil i sin fulde ordlyd blive offentliggjort her på hjemmesiden senest den 15. december.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelse
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Orientering om forslag til FLU og DBU
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af økonomiansvarlig
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af appeludvalg
11. Valg af disciplinærudvalg
12. Valg af indtil 3 revisorer, hvoraf én skal være registreret/statsautoriseret
13. Eventuelt

Nærmere oplysninger om kandidater til valgene, beretning m.v. vil blive offentliggjort her på hjemmesiden inden jul.

Det er også muligt at benytte sig af tilbuddet om deltagelse i DBU Jyllands nytårskur fredag aften før delegeretmødet, hvor man kan møde tidligere håndboldlandstræner og nyvalgt borgmester i Viborg, Ulrik Wilbek.

Stemme- og taleret

Alle DBU Jyllands medlemsklubber er velkomne til at deltage på delegeretmødet, men kun klubber, som har deltaget på regionernes årsmøder i november, har stemmeret på delegeretmødet.

Hver forening kan sende højest to deltagere med stemme- og taleret, men må i øvrigt være repræsenteret med et ubegrænset antal deltagere.

Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation & foto: Bob Gisselmann - 05. december 2017, 13:41

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første