Dommervagt 8939 9970

Dommervagten bedes benyttet af klubber og dommere i forbindelse med akutte aflysninger/afbud.
Det er altså ikke ændringer/afbud til kampe i den efterfølgende uge, dommervagten skal kontaktes omkring.

Åbningstider:
Fredag kl. 15.30-19.00
Lørdag kl. 8.30-19.00
Søndag kl. 8.30-16.00

En aflysning/et afbud fredag efter kl. 15.30 til en kamp fredag, lørdag eller søndag i den pågældende weekend bedes meddelt dommervagten.
VIGTIGT: Skriftlige henvendelser sendt  fredag efter kl. 14.30 vedr. aflysning/afbud i weekenden kan IKKE forventes besvaret/håndteret af den lokale dommerpåsætter.
Lav gerne kamp- eller dommernr. klar, inden du ringer op, så går ekspeditionen lidt hurtigere.

Dommervagt i hverdagen - også på tlf. 8939 9970
En aflysning/et afbud på spilledagen skal til hverdag også meddeles dommervagten.
Fra mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-14.30 passes dommervagten af DBU Jyllands administration.
Den lokale dommerpåsætter skal kontaktes såfremt en aflysning/et afbud ligger indenfor 8 dages perioden (dog ikke på spilledagen) - find din lokale dommerpåsætter her.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

4

 • Tak for din henvendelse. Vi har tidligere undersøgt behovet for at holde dommervagten åben i hverdagene efter kl. 16.00. Det viste sig, at behovet var begrænset, og derfor har vi vurderet, at det ikke er økonomisk forsvarligt at holde vagten åben. I tilfælde af, at du har behov for at kontakte en dommerpåsætter efter kl. 16.00, kan du forsøge at ringe til dine lokale dommerpåsætter eller alternativt sende en SMS.

  Med venlig hilsen
  Jakob Bille
  14. september 2017, 14:43    
  Inge Lund-Nielsen


 • Der er ingen dommervagt på hverdage efter klokken 16 så? Hvordan pokker stopper vi så en dommer i at møde op til en kamp der er udsat pga. oversvømmelse?
  13. september 2017, 17:14    
  Neoleash


 • Hvis dommervagten har åbent, skal I ringe på på tlf. 8939 9970 for at høre, om dommeren er på vej eller der skal findes en anden.
  Ellers jfr. Turneringsreglementet:
  § 27.5 Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 30 minutter. Når den påsatte dommer ikke frem inden for 30 minutter har holdene mulighed for – men ikke pligt til - at spille kampen med en erstatningsdommer. Afvikles kampen ikke, indberetter hjemmeholdet dette senest 1. hverdag efter spilledagen.
  19. maj 2016, 08:23    
  Inge Lund-Nielsen


 • Hvordan skal vi forholde os, når en påsat dommer ikke møder op til kampen?
  19. maj 2016, 00:09    
  Jette Nørgaard