DBU Jyllands Uddannelsespris

DBU Jyllands Uddannelsespris uddeles hvert år som anerkendelse af en klubs særlige indsats på uddannelsesområdet. Den udvalgte klub modtager et beløb på 10.000 kroner samt et sæt overtræksveste med påskriften "DBU Jyllands Uddannelsespris".

Kriterier for at komme i betragtning

DBU Jylland ønsker med Uddannelsesprisen at anerkende klubber for målrettet og kontinuerligt arbejde med at omsætte viden til praktiske færdigheder og læring.

For at en klub kan indstilles til prisen, indebærer det, at klubben:

• målrettet arbejder med at skabe en kultur for uddannelse på alle niveauer
• giver mulighed, for at alle i klubben kan uddanne sig, for eksempel via de kurser og seminartilbud, der udbydes af DBU og DBU Jylland
• arbejder efter DBU’s værdigrundlag og ”Holdninger og Handlinger”

Ansøgningen bør indeholde følgende oplysninger (kun aktiviteter afholdt i ansøgningsåret kan komme i betragtning):

• Antal afviklede klubkurser i løbet af ansøgningsåret
• Antal deltagere på kurser/seminarer i DBU-regi
• Antal deltagere på øvrige kurser/seminarer, det vil sige uden for DBU-regi
• Antal konsulenter i klubben
• Antal førstegangslicenserede kursister
• Udvikling i kursusvirksomhed over tid, det vil sige antallet af afviklede kurser samt deltagere i foregående år
 
Ansøgerklubben bør desuden klargøre, hvordan den arbejder med uddannelse. Som inspiration kan man komme ind på følgende:

• Hvordan arbejder klubben med at omsætte viden til færdigheder?
• Hvordan arbejder klubben I med læring i hele eller dele af klubben?
• Hvordan arbejder klubben med kontinuitet i uddannelse?

Indstillinger

DBU Jylland stiller ingen krav til, hvordan ansøgningen udformes. Det kan for eksempel være som et tekstdokument, en rapport eller en video.

Ansøgningen kan sendes til René Jensen på mail rjen@dbujylland.dk, eller man kan vælge at udfylde standardformularen her.

Det er en rigtig god idé at indsende billedmateriale, der viser, hvordan klubben i praksis arbejder med uddannelse.

Indstillingerne skal være DBU Jyllands Uddannelsesudvalg i hænde senest den 15. november, hvorefter årets modtager af DBU Jyllands Uddannelsespris udpeges.

Prisen

Prisen blev uddelt første gang i foråret 2009 ved et arrangement hos prisvinderen.

Kontantpræmien på 10.000 kroner er øremærket til fremtidig klubudvikling/uddannelse. Beløbet går til klubben og ikke til enkeltpersoner.

Modtagere af prisen
2009: Bramdrupdam GIF
2010: Stensballe IK 
2011: Hovedgaard IF
2012: FC Sønderborg
2013: Svenstrup-Godthaab IF
2014: Fortuna Hjørring
2015: Hjørring IF

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første