DBU Jyllands Sølvnål

Nålen er indstiftet den 1.1.1966

Målgruppe
Ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber.

Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub - enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler eller andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 15. år.

En leder/træner betragtes som ulønnet, hvis han/hun alene har oppebåret omkostningsdækning i den pågældende periode.

Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.

DBU Jylland’s bestyrelse kan i særlige tilfælde hædre danske eller udenlandske personer - udenfor unionen - med sølvnålen.

DBU Jylland bestyrelsesmedlemmer: 5 års bestyrelsesarbejde.
Regionsbestyrelsesmedlemmer: 10 års regionsbestyrelsesarbejde.
Udvalgsmedlemmer centralt eller regionalt: 15 års udvalgsarbejde.
Evt. klubarbejde suppleres i åremålsoptællingen.

Hvem indstiller
Klubben.
Regionsbestyrelsen kan indstille egne DBU Jylland-ledere.

Ansøgning
Ansøgning om sølvnålen skal indsendes til DBU Jyllands kontor via udfyldelse af elektronisk ansøgning her.  
Ansøgningen må være DBU Jylland i hænde senest én måned før nålen forventes overrakt.
Den skal indeholde en kronologisk oversigt med angivelse af, hvad klubbens kandidat har lavet i klubben (med angivelse af årstal) foruden en kort begrundelse for indstillingen.

Tildeling 
DBU Jylland foretager vurdering på baggrund af den indsendte ansøgning.

Overrækkelse
Primært af klubben selv. Men hvis det er muligt af et DBU Jylland-bestyrelses-, regionsbestyrelses- eller regionsudvalgsmedlem. Der medfølger et diplom fra DBU Jylland.

Særligt
Sølvnålen må kun bæres af indehaveren.

Det skal bemærkes, at kriterierne for modtagelse af DBU Jylland’s Sølvnål på væsentlige punkter adskiller sig fra kriterierne for DBU’s Sølvnål. Der kan således være lederhverv – godkendt af DBU Jylland- der ikke kan medregnes i åremålsopgørelsen til DBU’s Sølvnål.
 

Modtagere af DBU Jyllands Sølvnål - 1990-2014
Modtagere af DBU Jyllands Sølvnål - 2015 og frem

Jyske modtagere af DBUs Sølvnål - 2002-2014
Jyske modtagere af DBUs Sølvnål - 2015 og frem