DBU Jyllands Hæderstegn

Nålen er indstiftet den 12.1.2008

Målgruppe
Ledere og trænere, der har gjort sig særligt fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for DBU Jylland eller DBU Jyllands klubber i normalt min. 20 år og som tidligere har modtaget DBU Jyllands Sølvnål.
Således accepteres normalt ikke tid som medlem af et klubhus-, klubblad-, stadion- og bankoudvalg, tid som medlem af et lilleput- eller veteranudvalg eller tid som holdleder for et oldboys- eller veteranhold, o.lign.
I ganske særlige tilfælde kan DBU Jyllands Hæderstegn tildeles danske eller udenlandske personer, der ikke er tilknyttet DBU Jylland.

Hvem indstiller
Bestyrelserne i DBU Jylland, DBU Jyllands regioner og DBU Jyllands klubber.

Ansøgning
Ansøgning om DBU Jyllands Hæderstegn skal indsendes til DBU Jyllands kontor, via udfyldelse af elektronisk ansøgning her.
Ansøgningen må være DBU Jylland i hænde senest én måned, før emblemet forventes overrakt.
Den skal indeholde en kronologisk oversigt, med angivelse af, hvad klubbens kandidat har lavet i klubben (med angivelse af årstal) foruden en kort begrundelse for indstillingen.

Tildeling
DBU Jylland foretager vurdering på baggrund af den indsendte ansøgning.
Det tilstræbes, at tildeling af DBU Jyllands Hæderstegn tidligst kan ske 1 år efter tildeling af DBU Jylland sølvnål

Overrækkelse
Overrækkelsen foretages af et DBU Jylland-bestyrelsesmedlem, et regionsbestyrelsesmedlem eller en anden person udpeget af DBU Jyllands regionsbestyrelse.
Der medfølger et diplom fra DBU Jylland og et partoutkort til DBU Jyllands kampe.

Særligt

 Hæderstegnet må kun bæres af indehaveren.


 Modtagere af DBU Jyllands Hæderstegn