DBU Jyllands Guldnål

Nålen er indstiftet den 28.8.1943

Målgruppe
DBU Jyllands centrale bestyrelse

  • 10 års bestyrelsesarbejde samt min. 10 års klubarbejde herudover.

Regionsbestyrelsesmedlemmer

  • 20 års bestyrelsesarbejde samt min. 10 års klubarbejde herudover.

Klubledere

  • 30 års frivilligt fodboldarbejde i en klub/forening, heraf minimum 20 år som enten bestyrelsesmedlem i fodboldklub eller fodboldudvalgsmedlem i flerstrenget forening. Alternativt minimum 40 års frivilligt fodboldarbejde i en klub
  • Det er en betingelse, at vedkommende har vist engagement i DBU Jyllands arbejde, herunder deltagelse i delegeret- og årsmøder
  • Udvalgsarbejde indenfor DBU Jylland kan anvendes som supplement til ovenstående

Den gerning der er udført skal være på amatørgrundlag. Der kan i særtilfælde dispenseres for ovenstående kriterier.

Hvem indstiller
Klubben kan indstille personer til at modtage DBU Jyllands Guldnål.
Regionsbestyrelsen kan indstille egne DBU Jylland-ledere (også forhenværende).

Ansøgning/indstilling
Ingen særlig blanket.
Indstilling skal indsendes til DBU Jyllands kontor.
Den skal indeholde en kronologisk oversigt med angivelse af, hvad klubbens kandidat har lavet i klubben (med angivelse af årstal) foruden en kort begrundelse for indstillingen.

Tildeling

DBU Jyllands bestyrelse foretager vurdering. Tildeling af Guldnålen kan kun ske, hvis ¾ af DBU Jyllands bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Desuden kan man tidligst modtage guldnålen 2 år efter man har modtaget DBU Jyllands sølvnål og tidligst 1 år efter man har modtaget DBU Jyllands hæderstegn.

Overrækkelse
Overrækkelsen foretages af DBU Jyllands formand eller et af denne udpeget medlem af DBU Jyllands bestyrelse.
Der medfølger et officielt brev fra DBU Jylland.

Særligt
Nålen må kun bæres af indehaveren.

Se modtager af DBU Jyllands Guldnål her