Temahæfter m.m.

Kommunale tilskud til fodboldklubberne

Hvor meget får min fodboldklub egentlig i tilskud fra kommunen?

Svaret på dette spørgsmål kan man hente i rapporten ”Kommunale tilskud til fodboldklubberne”, som er udarbejdet af DBU Jylland.

Kortlægningen indeholder de enkelte jyske kommuners tilskudsniveau vedrørende:
  • Aktivitets/medlemstilskud
  • Driftstilskud til lokaler
  • Tilskud til uddannelse
  • Gebyrer på idrætshaller

Læs resumé-afsnit
Så meget får din klub i tilskud

Download temahæftet
Kommunale tilskud til fodboldklubberne

Jyske 3-bold er ét af elementerne i udviklingen af børnefodbolden

Jyske 3-bold (3 mod 3) er et nyt dynamisk spil for børn, fyldt med overskuelige situtationer på et meget afgrænset areal.

Det lille antal spillere sikrer, at alle konstant er involveret, både offensivt og defensivt, mens det afgrænsede areal sikrer, at børnene kan overskue spillet.

Sammenfattende kan man sige, at hensigten med Jyske 3-bold-stævnerne er at skabe en aktivitet, der afvikles over kort tid, og hvor spillerkne oplever stor fodboldglæde via en god atmosfære, mange kampe, mange boldberøringer, få regler, korte kampe med højt tempo og ligeværdighed.


Sådan spiller vi Jyske 3-bold (PDF-920kb)


Børnefodbolden er en af JBU’s allervigtigste aktiviteter

Ikke alene er det i denne aldersgruppe, at hovedparten af fodboldklubbernes medlemmer hører til, men vi ved også, at det er vigtigt at prioritere børnefodbolden for at fastholde spillerne i fremtiden. 

For at sætte fokus på børnefodbolden – og børnefodboldens vilkår - har DBU Jylland udarbejdet et TEMA-hæfte på 32 sider om børnefodbold. 

Bladet indeholder bl.a. DBU Jylland’s holdninger til, hvordan man skaber de bedste rammer for børnefodbolden.

Bladet - som kan downloades nedenfor ved hjælp af Acrobat Reader - kan benyttes som udgangspunkt for en debat i klubben. F.eks. i bestyrelsen, ved forældremøder, trænermøder eller måske på generalforsamlingen. 

DBU Jylland kommer også gerne ud og deltager i debatten i klubben – evt. som ordstyrer. Hvis det har interesse, kan din klub kontakte en af vores konsulenter eller et medlem af Børne- & Ungdomsudvalget i din region.

Læs artikler:
Lav en børnepolitik
Glæden ved fodbold er det vigtigste
Projekt i tst: "Fang din mor og far"

Download TEMA-hæfte:
Børnefodbold (1.726kb)


 Det skal være sjovt

Frafaldet blandt de 13-18 årige er efter manges opfattelse et af de allerstørste problemer i dansk idræt i dag.
Derfor er teamet også blandt DBU Jylland’s primære indsatsområder.
DBU Jylland har i to omgange forsøgt at kortlægge problematikken.

I første omgang i DBU Jylland Region 2 (Viborg og Ringkøbing Amt), som i 2000 gjorde et ekstraordinært stort stykke arbejde for at kortlægge nogle af forklaringerne på frafaldet blandt de 13-18 årige.

Det skete i form af en spørgeskemaundersøgelse foretaget af regionens børne- og ungdomsudvalg – med Allan Nees og Jens Peder Sørensen i spidsen.
Resultatet foreligger i form af rapporten ”Det skal være sjovt”, som er udsendt til alle jyske klubber.

Det skal være sjovt... (PDF-228kb)Fodbold gør en forskel!


I 2002 og 2003 har DBU Jylland Region 1 (Nordjyllands Amt) fulgt op på arbejdet med projektet ”fastholdelse af de 13-18 årige”.
Projektet har bl.a. omfattet klubbesøg, spørgeskemaundersøgelser samt et seminar.

Konklusionerne fra projektet er samlet i hæftet ”Fodbold gør en forskel”
- udarbejdet af konsulent Kim Glad Andersen, Freddy Jørgensen, Kurt Nørbalk, Peter H. Hansen og Ditte Funder.

Fodbold gør en forskel! (384kb)Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første