Klubudviklingsindsats

Kommunestrategien skal understøtte de lokale klubbers organisatoriske og sportslige udviklingsbehov via de services, som klubrådgiverne leverer.

Dette dækker desuden understøttelse af klubbers dialog med kommunerne vedrørende f.eks. faciliteter, rammer, økonomi m.v.