Hvad består DBU's kommunestrategi i?

Velfærdsalliancer i hele Danmark

DBU’s kommunestrategi for 2018-2021 har til formål:

  • At styrke fodboldklubberne (rekruttering, fastholdelse og udvikling) i hele Danmark med fokus på både frivillige og spillere (mænd og kvinder)
  • At skabe et tættere samarbejde mellem DBU, lokalunionerne, fodboldklubberne og kommunerne
  • At understøtte klubbernes rolle i lokalsamfundet og være med til at udnytte potentialet og ressourcerne i klubberne
  • At skabe et grundlag for at få flere aktive borgere i samfundet

 

Arbejdet med kommunestrategien sker ud fra følgende målsætninger:

  • DBU/lokalunionerne fortsætter og udvikler samarbejdet med kommunerne om løsning af opgaver med samfundsmæssig relevans
  • DBU/lokalunionerne udvikler aktiviteter/koncepter, der både tilgodeser kommunens og fodboldklubbernes ønsker og behov  

 

DBU's kommunestrategi har fire hovedindsatsområder:


Dette sikres gennem velfærdsalliancer, der indgås mellem de jyske kommuner, DBU og DBU Jylland - og i tæt samspil med de lokale fodboldklubber.

Se også...
Mere om DBU's kommunestrategi 2018-2021