Øvelser til indendørs træning

2-2 Bevægelser offensivt (futsal)

Øvelsen anvendes, hvis man stiller op i en 2-2 formation. Der opstilles et kvadrat med en kegle i midten også. Der står en spiller ved hver afde fire yderste kegler/toppe.

Bolden afleveres nu fra den ene kegle i bunden af kvadratet til spilleren i den anden side i bunden. Herefter løber den afleverende spiller ind og runder midterkeglen og frem til keglen i toppen af kvadratet i samme side. Spilleren, der startede i toppen af kvadratet i boldsiden, bevæger sig samtidig ned på den tomme plads efterladt af den oprindeligt boldførende spiller. Øvelsen gentager sig herefter – bare i/fra modsatte side.

Øvelsen træner altså de offensive bevægemønstre i en 2-2 opstilling på et helt basalt niveau. Når grundbevægelsen ”sidder”, kan man med fordel lade spillerne køre et par rotationer, hvorefter der må laves en fremadrettet aflevering og en efterfølgende afslutning mod målet.4:4 med to bander (futsal)

Der spilles på den hele bane. Målmændene er bander i hver sin ende. Når det boldbesiddende hold lykkes med at spille bolden igennem modstanderne og op i hænderne på målmanden i den ene ende, vender spillet og der spilles den anden vej. På den måde udfordres begge hold til hele tiden at være omstillingsparate i forhold til deres organisering på banen, og samtidig øves både opspils- og forsvarssystemerne gentagne gange.

Der kan spilles med en eller to jokere, hvis det er uøvede futsal-spillere, da det får spillet til at glide lidt lettere, når man er i overtal med bolden. Her skal man dog holde sig for øje, at med et mandsopdækningsforsvar flytter man fuldstændigt sit fokus til det angribende hold. Ved et zoneforsvar ødelægger man dog ikke noget for forsvaret.Dribleteknisk træning (futsal)

Hver spiller har en bold – eller spillerne er sammen to og to om en bold og skiftes til at drible frem og tilbage på tværs af banen.

Bolden dribles med ydersiden på den ene fod i retning skråt fremad og ud. Herefter stoppes bolden med indersiden på samme fod og ”cuttes” ind mod midten af løberetningen igen. Det samme sker nu med den modsatte fod, så man opnår en slags dansende bevægelse i løbet med bolden.

Man kan naturligvis indarbejde andre bevægemønstre efter fri fantasi, men et yderligere eksempel kunne være: Bolden dribles med ydersiden frem- og udad. Der trædes over bolden (som husmandsfinten), hvorefter bolden dribles modsat med modsatte fods yderside og så fremdeles.


3:2 offensivt (futsal)

Der spilles på cirka en halv bane (20 * 20 meter). De to forsvarsspillere forsvarer enten hele baglinjen eller målet, hvor der så eventuelt også kan være en målmand. Spilleren i midten af de tre angribere starter spillet ved at spille en aflevering til en af de to spillere i siderne, hvorefter han foretager et overlap på denne. Den boldførende spiller skal instrueres i at ”aktivere” den nærmeste forsvarsspiller, inden han eventuelt spiller bolden til den overlappende spiller. Alternative løsninger er naturligvis også i spil.

Hvis der spilles til et mål med målmand, kan det være en god idé at sætte en tidsbegrænsning på fx 10 sekunder på, da spillet ellers kommer til at minde om traditionel indendørs, hvor bolden spilles fra side til side gennem længere tid.
To mod en offensivt

Der spilles to mod en på et relativt lille areal (tilpasses evner alder og evner). Spiller 1 afleverer til spiller 2 og foretager et overlap. Herefter er der frit spil ned mod det ene mål i enden af banen.

Fokuspunkterne for denne øvelse er (foruden de tekniske omkring aflevering og førsteberøring), at spiller 1 laver sit løb i en passende fart, med en passende afstand, og at spiller 2 ”aktiverer” forsvarsspilleren, inden en eventuel aflevering til spiller 1 i overlappet. Der kan selvfølgelig både afleveres og dribles fra spiller 2’s side, så der er også god grobund for at coache på, hvornår hvilken løsning vælges.

Tilsæt eventuelt målmand og/eller en ekstra forsvarsspiller som progression på øvelsen.Spil og løb

Der stilles fem kegler op i en rudeformet firkant med den sidste kegle som midtpunkt. Ved hver af de fire kegler i ”ruden” står der en spiller, så det nu ligner en 1-2-1 formation fra futsal. Spilleren (spiller 1) i bunden af ruden starter med bolden. Der afleveres til en af de to sider (spiller 2). Med det samme afleveringen er sendt af sted, løber spiller 1 ind mod midterkeglen. Spilleren i den modsatte side (spiller 3) rykker nu ned i bunden og fylder det tomme hul op, og spiller 1 placerer sig på spiller 3’s oprindelige plads. Spiller 2 afleverer nu til enten toppen eller bunden af ruden, og tilsvarende bevægelser foregår.

”Figuren” holdes således hele tiden, men det indarbejdes i spillerne, at hver gang bolden flyttes, skal der også ske en bevægelse fra minimum to spillere: Ham der har afleveret samt yderligere en, som skal sikre, at der fortsat er en spilmulighed, der hvor en position er blevet forladt. Tanken er, at man gennem denne bevægelse på et tidspunkt vil trække modstandernes forsvar ud af position, eller at man kan spille en mand i bevægelse på et sted, hvor det gør ondt på modstanderne.Dribling, vending og aflevering

Spillerne går sammen to og to om en bold og stiller sig over for hinanden med cirka ti meter imellem sig. Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som kontrollerer bolden med en retningsbestemt førsteberøring, dribler hen imod spiller 1 og laver en vending, dribler tilbage til egen kegle, vender igen og afleverer retur til spiller 1. Øvelsen kører således hele tiden modsat.

Det er en simpel øvelse, men der kan arbejdes med de basale ting i futsal: Modtagning (arbejd med forskellige modtagninger, herunder med sålen), dribling (arbejd med forskellige berøringsflader), vending (arbejd med forskellige typer vendinger) samt aflevering med indersiden.
Overtalsspil med bander

Der spilles tre mod tre plus to målmænd på en hel futsalbane og med tre eller fire bander i hver ende. Rødt holds bander står på gult holds halvdel (en i hver side samt en eller to på mållinjen ved siden af målet) og omvendt. Banderne spiller med én berøring og må ikke aflevere til hinanden. Der spilles i perioder på to-fire minutter afhængigt af spillernes niveau og fysik.

Spillet opøver evnen til at spille sig igennem modstandernes forsvar og finde den (rigtige) frie spiller, så man skaber de største chancer og får dem afsluttet ordentligt. Samtidig er det rigtig god træning for det forsvarende hold i at afstemme aftaler og arbejde tæt sammen om at minimere rummene for de angribende spillere.
Agilitybane med bolde

Agilitybane med bolde
Emne: Koordination og afslutninger

Koordinationstræning gennem agilitybaner er et godt og vigtigt element i al god børnefodboldtræning. Således også, når vi går indendørs. Kun fantasien sætter grænser for, hvor mange forskellige modeller og udformninger disse baner kan antage. Prøv ad med forskellige redskaber, der er til rådighed, og sørg for at børnene udfordres med mange forskellige bevægelsesmønstre, eks. hop/spring på et/to ben, slalomløb, hinke, kravle, rulle, baglæns osv.

En god idé er samtidig at indlægge nogle boldberøringer evt. som afslutninger. For det første er det relevant, og for det andet er det motiverende og ses af børnene som en slags bonus.


smørklat med bande
Smørklat (3:1) m. bande 

Emne: Pasningsspil og brug af banderne

I stedet for at spille 4:1, erstattes den ene spiller med banden. Firkanten laves helt op af banden, som nu fungerer som en ekstra medspiller. Når spilleren i midten rører/erobrer bolden, byttes så den spiller, der tabte bolden nu i stedet er i midten. Der kan også spilles på tid, hvor man evt. kan tælle antallet af berøringer/erobringer. På den måde sikrer man, at det ikke hele tiden er den samme spiller, der er i midten.

Sørg for at tale med spillerne om (og vise det), hvordan man kan bruge banden til at spille uden om modstanderen. Efter lidt tid vil de fange idéen og de synes garanteret, det er rigtig sjovt, når de lykkes med en aflevering via banden.


driblebane - indendørs
Driblebane 

Emne: Dribling, boldkontrol og brug af banderne

En driblebane er i praksis en agilitybane, som kan gennemføres med bold. Indlæg forskellige elementer i banen: Slalom, zig-zag, tempo, vending osv. Som en god motivationsfaktor kan man indlægge en afslutning som sidste del af banen. På den måde opleves det som en belønning for at være kommet igennem den første del, at man får lov at afslutte til sidst. Tænk også gerne muligheden for en dribling (et-to aflevering) via banden ind som et godt læringsredskab til at børnene lærer at bruge banderne aktivt.driblekonge - indendørs
Driblekonge

Emne: Driblinger og boldkontrol

Der stilles en bane op med 2 yderzoner og en midterzone. I midterzonen er der en fanger, mens de øvrige spillere har hver sin bold og fordeler sig i yderzonerne. Det gælder nu om at drible frem og tilbage mellem yderzonerne, men når man dribler igennem midterzonen skal fangeren forsøge at erobre bolden. Mister man sin bold, bliver man fanger og den sidste, der er tilbage med en bold, er driblekongen.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første