Region 4's årsmøde 2018


Region 4's Årsmøde afvikles onsdag 28. november 2018 i Gram Fritidscenter med spisning kl. 17:45 (pris 180,00 kr. inkl. 1 øl/vand) og mødestart kl. 18:45.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU's og FLU's repræsentantskaber
7. Eventuelt

Tilmeld her

Se tilmeldte klubber

Link til nyheder:

 * forbehold for ændringer


 

Forslag til mødet skal være DBU Jylland Region 4 i hænde senest 15. september.

Tilmelding til mødet skal være DBU Jylland Region 4 i hænde senest 10. november 2018.

Hver klub må deltage med et ubegrænset antal deltagere, men max. 2 personer fra samme klub kan opnå stemmeret.

Kun de klubber der har deltaget på årsmødet, har stemmeret på DBU Jyllands Delegeretmøde, der afvikles lørdag 6. januar 2018.

 

På årsmødet uddeles følgende priser:
 

Gør en forskel-prisen
tildeles personer der har virket i klubben i mindst 10 år, og som i deres virke altid har været et eksempel til efterfølgelse.
Personer der har virket på børne- og ungdomsområdet, er meget velegnede.
Prisen gives kun til ulønnede personer og overrækkes i samarbejde med Jyske Bank.

Klubbernes indstillinger til ovenstående pris skal være regionskontoret i hænde senest 1. oktober 

Initiativ-prisen
tildeles en person eller en gruppe af personer, der i løbet af året har taget et godt initiativ til styrkelse af fodbolden i klubben? Det kan være indenfor mange områder i klublivet;- herunder kursusvirksomhed, målsætning & organisation, medlemsfremgang, større træneraktivitet, øget forældrearbejde, alternative arrangementer, mm.

Klubbernes indstillinger til ovenstående pris skal være regionskontoret i hænde senest 1. november.